cialis generique
איגוד המתווכים חולון בת-ים איגוד המתווכים חולון בת-ים איגוד המתווכים חולון בת-ים

אמנת שירות למוכרים

חברי האיגוד מתחייבים כלפי מוכרים כדלקמן:

 • לנהוג ביושר, אמינות ומקצועיות.
 • לשווק את הנכס שלהם בהיקף הרחב ביותר האפשרי, ובכל מדיה אשר תתרום למכירת הנכס במחיר הגבוה ביותר ובזמן הקצר ביותר.
 • לשתף פעולה עם כל מתווך הגון בעל רישיון בתיווך לתועלת המוכר והעסקה.
 • לשמור על אינטרס המוכר בכל פעולה שיבצע.
 • לנהל מו"מ ללא משוא פנים ומתוך מטרה להשיג למוכר את המחיר הטוב ביותר האפשרי.
 • לא ללחוץ ולא לבצע מניפולציות שיגרמו למוכר לקבל החלטות שגויות.
 • לעדכן את המוכר על כל פעילות שיווקית שנעשתה בקשר למכירה.
 • לעדכן את המוכר על כל קונה אשר ביקר בנכס.
 • לעדכן את המוכר על כל הצעת מחיר שנתקבלה על הנכס.
 • להיות זמין עבור קונים לנכס בשעות ובימים מקובלים.
 • לעזור בהפניה לגורמים מקצועיים רלבנטיים אחרים בענף כגון: עו"ד,
  יועצי משכנתאות, אדריכלים, שמאים, קבלנים ועוד, לתועלת קידום
  העסקה.
 • סוכן חבר איגוד יעשה כל שביכולתו על מנת להגיע לעסקה הוגנת למוכר
  ועל פי צרכיו.

אמנת שירות לקונים

חברי האיגוד מתחייבים כלפי קונים כדלקמן:

 • לנהוג ביושר, אמינות ומקצועיות. 
 • להציע לכל קונה שירות וליווי אישי עד למציאת הנכס המתאים עבורו. 
 • להיות זמין עבורם בשעות ובימים מקובלים. 
 • לקחת אותם לנכסים אשר הוא מכיר היטב.
 • לנתח עימם ביחד את הצרכים שלהם ולפעול על פי צרכים אלו.  
 • להראות להם את כל הנכסים המתאימים לצרכים שלהם.  
 • לעזור להם בהפניה לגורמים רלבנטיים אחרים בתחום כמו: יועצי משכנתאות, עו"ד, שמאים, אדריכלים, מעצבי פנים, קבלנים ועוד.  
 • לנהל מו"מ עבורם כדי להשיג להם את העסקה הטובה ביותר עבור כספם. 
 • לעדכן אותם בכל התפתחות בקשר לדירה שראו איתו כדי שיוכלו לעשות החלטות נבונות בזמן אמת. 
 • סוכן חבר איגוד יעשה כל שביכולתו על מנת להגיע לעסקה הוגנת לקונה ועל פי צרכיו.